Prodej, Pozemky, Trvalý travní porost, 6440 m2, Vranovice nad Svratkou

Prodej, Pozemky, Trvalý travní porost, 6440 m2, Vranovice nad Svratkou
  • Adresa Vranovice
  • Ev. č. RT1054-IETB99546
  • Typ pozemky - trvalý travní porost
  • Plocha 6 440 m²

386 620 Kč

včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu

 

Prodej rovinatého pozemku 6440 m2, v KÚ obce Vranovice nad Svratkou, mezi lokalitami Velké louky a Zahrádky. Jedná se o plochy ZT trvalé travní porosty a NH plochy lesů.
Dle koordinačního výkresu územního plánu se pozemek parc. č. 4280 téměř celý nachází v aktivní zóně Q20 záplavového území vodního toku. Vzhledem k tomu bude potřeba konkrétní záměr předložit formou situačního výkresu a konzultovat se stavebním úřadem v Pohořelicích.
Obecně:
- na plochách ZT lze v souladu s jejich charakterem "umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro
zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro protierozní a protipovodňovou ochranu, pro ochranu přírody
a krajiny a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, např.
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra
- na plochách NH, pozemky vodních toků, lze "umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro lesní
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

Údaje k nemovitosti

KategoriePozemky - trvalý travní porost
LokalitaVranovice
OkresBrno-venkov
Plocha pozemku6.440 m²
Poloha objektuV bloku
ZástavbaVenkovská